Civil Medicare Center

Civil Medicare Center

ठेगाना:

Dhangadhi, Kailali

सेवाहरु:

मानसिक रोग, नशा रोग र मुटु रोग विशेषयज्ञ