अस्पताल र डक्टर सम्बन्धी जानकारी

वाणी हस्पिटल प्रा लि

वाणी हस्पिटल प्रा लि

कृष्णपुर - २ वाणी , कंचनपुर
099-417044
Multi Specialty Hospital
View More
सौजन्य  मेडिकल  हल

सौजन्य मेडिकल हल

गल्ली नं ३ , महेन्द्रनगर
099-522666
View More
भागेश्वर हेल्थ क्लिनिक

भागेश्वर हेल्थ क्लिनिक

गल्ली नं ३ , महेन्द्रनगर
099-520816
View More
महाकाली अञ्चल अस्पताल

महाकाली अञ्चल अस्पताल

महेन्द्रनगर, कंचनपुर

View More