अस्पताल र डक्टर सम्बन्धी जानकारी

Sarathi Hospital Pvt. Ltd.

Sarathi Hospital Pvt. Ltd.

Dhangadhi, Kailali
091-523009
View More
Civil Medicare Center

Civil Medicare Center

Dhangadhi, Kailali
9851229327
मानसिक रोग, नशा रोग र मुटु रोग विशेषयज्ञ
View More
Kailali Hospital Pvt. Ltd.

Kailali Hospital Pvt. Ltd.

Hospital Road, Dhangadhi
091-525360
हाडजोर्नी तथा नशारोग, स्त्रीरोग तथा प्रसुतिरोग, यौनरोग तथा छालारोग
View More
SHREE RAM MEDI CITY HOSPITAL PVT.LTD

SHREE RAM MEDI CITY HOSPITAL PVT.LTD

Mahakali Highway, Dhangadhi 10900
091-410217
View More
Apeksha ENT Clinic

Apeksha ENT Clinic

Hospital Line, Dhangadhi
091-522855
नाक, कान र घाँटी सम्बन्धि सम्पूर्ण उपचार
View More
Samar Medical

Samar Medical

Dhangadhi, Kailali
091-525483
View More
Dinesh Pharmacy Pvt. Ltd.

Dinesh Pharmacy Pvt. Ltd.

Dhangadhi, Kailali
091-525212
Medicine distributors of Dhangadhi, Kailali
View More
Mamata Pharmacy

Mamata Pharmacy

Dhangadhi - 01, Kailali ( नगरपालिका सपिंग )
091-523041
View More
Maya Metro Hospital Pvt. Ltd.

Maya Metro Hospital Pvt. Ltd.

Chatakpur-03, Dhangadhi, Kailali
091-416140
Pathology
View More
Life Care Pharmacy Pvt. Ltd.

Life Care Pharmacy Pvt. Ltd.

चटकपुर चोक - ३ , धनगढी
091-410365
View More