About Us

हेल्थ उपाय एउटा वेब पोर्टल हो , जसको माध्यम द्वारा मानिसहरुले नेपालका बिभिन्न अस्पताल र डक्टर सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन ।

आफ्नो नजिकको अस्पताल दर्ता गर्नुहोस

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •